Historia przedszkola

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 7 września 1961r. Nasza placówka była od dawna oczekiwaną przez mieszkańców Targówka.

Oddany budynek przedszkola nie był w pełni wyposażony i dostosowany do potrzeb dzieci. Fundusze z budżetu państwa były nie wystarczające. Z pomocą placówce pospieszyli rodzice dzieci, które miały uczęszczać do przedszkola.

Uroczystość oddania do użytku nowego budynku przedszkola, odbyła się 16.10.1961 roku. Budynek przedszkolny przy ul. Mokrej 25 zgodnie z normą miał kwalifikację na 140 dzieci w 4 oddziałach przedszkolnych. Grupy liczyły po 32 dzieci.

Przedszkole rozpoczęło działalność 1 września 1961 roku pod kierownictwem Pani Alicji Pernal. 1 września 1979 roku Inspektor Oświaty funkcję dyrektora przydzielił Jadwidze Tomaszewskiej. Od roku 1991 stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 103 obejmuje Bożena Miziołek. Od  2006 roku przedszkolem zarządza Elżbieta Wosk-Berdowska.

Kronika przedszkolna

Nadeszła jesień, a wraz z nią nowa gromadka maluchów znalazła staranną opiekę w murach Przedszkola Nr 103 przy ul. Mokrej. W przedszkolu cicho przytulnie, a za oknami wieje silny wiatr, widać w nich zaśnieżone pola, które w lecie są tak zielone i uprawiane przez mieszkańców oraz pracowników pobliskiego Państwowego Gospodarstwa Rolnego przy ul. Trockiej. Targówek jest wprawdzie starą dzielnicą Warszawy, ale na jego terenie miasto przeplata się z wsią. Przy ul. Radzymińskiej dymią kominy fabryk i innych zakładów. Przez cały dzień słychać przejeżdżające pociągi. Przy ul. Trockiej traktory wiosną orzą ziemię a w sierpniu żniwiarki koszą zboże. Można powiedzieć, że Targówek jest dzielnicą, która nie zrobiła przysłowiowej „kariery” jak inne dzielnice Warszawy.