Rekrutacja

Poniżej zamieszczamy informacje, dotyczące Rekrutacji do Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Pragniemy przypomnieć, że wypełnione i wydrukowane przez Państwa wnioski, zawierające podpisy obojga rodziców, należy dostarczyć (najlepiej elektronicznie) do placówki pierwszego wyboru w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji.

W tym roku rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym.

Każde kryterium, które dotyczy Państwa lub Państwa dzieci musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Prosimy pamiętać o załączeniu podpisanego oświadczenia, dotyczącego przetwarzania danych. (druk poniżej)

 

Druk wraz z klauzulą informacyjną znajdziecie Państwo poniżej.

1. Harmonogram rekrutacji 2022-2023

2. Kryteria rekrutacji 2022-2023

3. Zasady rekrutacji 2022-2023

4. Oświadczenie odpowiedzialność karna

5. Oświadczenie rodzeństwo

6. Oświadczenie kryterium dochodowe

7. Oświadczenie podpisy rodziców

8. Oświadczenie rodzina wielodzietna

9. Oświadczenie samotne wychowanie

 

Dokumenty związane z RODO

1. Klauzula dotycząca rekrutacji dziecka do przedszkola

2. Oświadczenie rodzica dot. przetwarzania danych