Jubileusz 50 - lecia

W roku 2011 minęło 50 lat odkąd istnieje nasza placówka. Przedszkole nr 103 rozpoczęło swoją działalność  7 września 1961r. Pierwszym dyrektorem była Pani Alicja Pernal, natomiast od roku 1979 Pani Jadwiga Tomaszewska. Następnym dyrektorem w latach 1991-2006 była Pani Bożena Miziołek, a od 2006 pani Elżbieta Wosk.

Uroczystości jubileuszowe  50-lecia placówki odbyły się 16 listopada 2011r.

W tym wyjątkowym dniu odwiedzili nas liczni goście. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Grzegorz Zawistowski, z-ca Burmistrza Sławomir Antonik, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Katarzyna Majdura, Inspektor Wydziału Edukacji i Kultury Teresa Tymosiewicz-Muszel, Przewodnicząca Komisji Oświaty Danuta Winnicka, Radni Dzielnicy Targówek, a także przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty w osobie Katarzyny Cienkowskiej, przedstawiciele Związków Zawodowych, dyrektorzy placówek, rodzice oraz dorośli absolwenci przedszkola.

Przygotowania do obchodów jubileuszu trwały od kwietnia 2011r. Punktem wyjścia do całej uroczystości stała się część artystyczna. Pomysł przedstawienia pt. „50 lat minęło” był wypracowany na licznych Radach Pedagogicznych w oparciu o relacje nauczycielek biorących udział w takich uroczystościach. Osobami, które ostatecznie skonstruowały scenariusz były: Katarzyna Grabarczyk, Magdalena Piórkowska i Marlena Gacka, które jednocześnie doposażały garderobę, kompletowały rekwizyty i pomagały przy tworzeniu scenografii. Głównymi projektantami i producentami scenografii były nauczycielki Agnieszka Makarewicz i Marlena Gacka, a także Pan Jan Micewicz. Opracowaniem muzycznym inscenizacji zajęła się Agnieszka Makarewicz i rytmiczna Beata Alberska.

W inscenizacji brali udział reprezentanci wszystkich grup wiekowych, ogółem 39 dzieci, w tym jeden 3-latek, 15 czterolatków, 19 pięciolatków i 4 absolwentów ze SP Nr 114, SP Nr 52 oraz SP Nr 1 w Ząbkach.

Celem programu artystycznego było pokazanie życia przedszkolaków w kolejnych dziesięcioleciach okresu działalności Przedszkola nr 103.

Nasi mali aktorzy podczas przedstawienia zaprezentowali szereg trudnych utworów muzycznych, m. in. „Tyle słońca” I. Jantar, „Sen o Warszawie” Cz. Niemena, których teksty zostały zmodyfikowane na potrzeby jubileuszu. Dla artystów w tak młodym wieku było to potężne wyzwanie. Podjęli ogromny trud pracy, brali udział w licznych przygotowaniach, próbach. W rezultacie dzieci wykazały się znakomitą pamięcią i, co najważniejsze, grą aktorską. Występy cieszyły się zainteresowaniem, towarzyszył im śmiech, a nawet łzy.

Jubileusz uświetnił występ naszego absolwenta Janka Salmanowicza – Mistrza Warszawy Juniorów w akrobatyce sportowej, Mistrza Polski Młodych Talentów i laureata wielu olimpiad sportowych wraz z siostrą Anią uczęszczającą do naszej placówki.

Występ uświetniła również nasza absolwentka Zuzia Makowiecka wraz ze swoim partnerem w krótkim programie tańca towarzyskiego.

Na uroczystości był przeczytany przez Antka Grobarczyka, naszego absolwenta, wiersz autorstwa Bożeny Dębek – pracownika placówki.

Po części artystycznej wyświetlono film z lat 60-tych odnaleziony w archiwach przedszkola oraz przygotowany reportaż z codziennego życia przedszkola autorstwa Piotra Gackiego i Agnieszki Makarewicz.

Następnie miały  miejsce podziękowania i wręczenie prezentu dla placówki. Dostaliśmy Karcher oraz zastawę obiadową dla VI grupy.

Na zorganizowanej z tej okazji wystawie można było obejrzeć kroniki i gazetki przedszkolne, fotografie pracowników z okresu dzieciństwa, zdjęcia placówki z życia przedszkola dawniej i dziś, dyplomy i medale Janka Salmanowicza, m. in. dyplom ze zdjęciami i dedykacją Pani Prezydentowej ś. p. Marii Kaczyńskiej.

Po oficjalnych obchodach 50-lecia Przedszkola Nr 103 wszyscy przybyli goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez pracowników placówki, z jubileuszowym tortem.