23 czerwca 2022

Przedszkole nr 103

Webinar - Akcja-Adaptacja. Jak pomóc dziecku przygotować się do przedszkola?

Kochani Rodzice,

Serdecznie zapraszamy na webinar dla rodziców „Akcja-Adaptacja. Jak pomóc dziecku przygotować się do przedszkola”.

Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci, które pierwszy rok będą uczęszczać do przedszkola lub mają trudności adaptacyjne.

Data: 28 czerwca 2022 r., w godz. 18.00-20.00 (online - platforma Teams).

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGfsZEFtoCWB4n5muIvl4XwhjvUmSY0Xor_rSRYzKb-g1%40thread.tacv2/1653635056935?context=%7b%22Tid%22%3a%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22%2c%22Oid%22%3a%22f07b8fa6-a862-472e-92e1-028ed7e0ea0b%22%7d

Kategorie